ဆရာမခံယူခ်က္ကေလးပါ

My photo
“ေက်ာင္းဆရာမ ဘဝ ကို ငယ္စဥ္ ကတည္းေရာက္ခဲ့တ့ဲ “ ကေလးတို. ဆရာမ ေလ ” ၊ အင္း - ခုေတာ့လည္း “ လူႀကီးတို. ဆရာမ ေပါ့ ” ။ ေရဒီယို က အသံလႊင္ ့ေနတာလည္း ႏွစ္ေပါင္း မနည္း ေတာ့ပါပဲလား ။ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းကိုေတာ့ အျမဲေရွ ့တန္းတင္ထားေလ့ရွိတာ ငယ္စဥ္ကတည္းကပါ။

ဆရာမကိုယ္တိုင္သီဆိုေသာခေလးတို ့ရဲ ့ဆရာမသီခ်င္းေလးပါ


Wednesday, December 11, 2013

အဘေအာင္မင္းေခါင္(ဘိုးမင္းေခါင္) ၏ ဆံုးမစာ

အလြန္ေကာင္းေသာ ဆံုးမ-လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေႀကာင့္(သိျပီးသူမ်ားမွအပ) မသိေသးသူမ်ားအတြက္ ကူးယူ တင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ အားလံုး ရႊင္လန္းခ်မး္ေျမ့ႀကပါေစ ---- းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ၁) လုပ္တိုင္းမျဖစ္ စိတ္မညစ္ႏွင့္ - ကိုယ္လုပ္တိုင္းသာ ျဖစ္ေနပါက- ဘယ္မွာ “အနတၱ“ ရွိမည္နည္း ။ ။ ၂) ေျပာတိုင္းမရ ေဒါမထႏွင့္ - ကိုယ္ေျပာတိုင္းသာ ရေနပါက- ဘယ္မွာ “အနတၱ” ရွိမည္နညး္ ။ ။ ၃) ႀကံတိုင္း မေပါက္ စိတ္မေဖါက္ႏွင့္ - သင္ ႀကံတိုင္းသာ ျပီးေျမာက္ပါက - ဘယ္မွာ “အနတၱ“ ရွိမည္နည္း ။ ။ ၄) ဆင္းရဲႀကံဳမူ မညည္းညဴ ႏွင့္- ခ်မ္းသာခ်ည္းသာ ႀကံဳေနပါက - ဘယ္မွာ “ဒုကၡ“ ရွိမည္နည္း ။ ။ ၅) ပ်က္စီးတိုင္းလွ်င္ မပူပင္ႏွင့္ - မပ်က္စီးကာ ခို္င္ျမဲပါက ဘယ္မွာ “အနိစၥ“ ရွိမည္နည္ ။ ။ ၆) အာရံုဟူသမွ် မေတာင့္တႏွင့္ - အာရံုတိုင္းသာ ေတာင့္တပါက - ဘယ္မွာ “ေလာဘ“ ဆံုးမည္နည္း ။ ။ ၇) အရာရာမ်ိဳး စိတ္မဆိုးႏွင့္ ေနရာတိုငး္သာ စိတ္ဆိုးပါက - ဘယ္မွာ “ေဒါသ“ ဆံုးမည္နည္း ။ ။ ၈) သိဉာဏ္ မလိုက္ သင္္မမိုက္ႏွင့္ သိဉာဏ္မရ မို္က္ေနပါက - ဘယ္မွာ “ေမာဟ“ ဆံုးမည္နည္း ။ ။ ၉) “ဗုဒၶတရား“ ေမ့မထားႏွင့္ ဆံုးမတိုင္းသာ က်င့္ႀကံပါက ဘယ္မွာ “နိဗၺာန္“ ေဝးမည္နည္း ။ ။

No comments:

Post a Comment

ေရးထားသမွ်ေလးေတြအဖတ္မ်ားႀကျပီးကလစ္၍လည္းဖတ္နိုင္ပါတယ္

ေအာက္ပါနိုင္ငံေတြမွမိတ္ေဆြအသီးသီးအလည္လာေရာက္သည္

Flag Counter